Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

manipulace s odpadem

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Linky pro manipulaci s odpadem
 (Ladislav Konečný)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//77nkkb// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Nakládání s nebezpečnými odpady ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.
 (Martin Vidlička)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88499 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zařízení pro manipulaci s kovovým odpadem
 (Jiří Rozsíval)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104998 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Zvýšení efektivity třídění nebezpečného odpadu v Nemocnici Český Krumlov a.s.
 (Šárka SELINGEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q32byb// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Nakládání s nemocničním odpadem ve vybraném zdravotnickém zařízení
 (Pavel VRŠANSKÝ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cymik4// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Zařízení pro manipulaci s odpady
 (Filip Mertl)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109623 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Způsoby úpravy a nakládání s odpady ve společnosti LADEO
 (Šárka KOHOUTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//facj8k// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vznik a režim likvidace odpadů z Nemocnice Prachatice a.s.
 (Kateřina RODOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9vrc2// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Nakládání s odpady z biochemických laboratoří
 (Miroslava ŠINDELÁŘOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2395 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma

Recyklace odpadů s obsahem Fe ve vysokopecním procesu
 (Michal Řezák)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119895 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)