Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Bariéry v komunikaci mezi sestrou a dětským pacientem v terminálním stadiu onemocnění
 (Simona IMRAMOVSKÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bi0jrw// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Theses on a related topic

Etické aspekty rozhodování o resuscitaci pacientů v terminální fázi onemocnění v přednemocniční péči
 (Lukáš UHER)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qqq5i6// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Etické a právní aspekty resuscitace pacientů v terminální fázi onemocnění v přednemocniční péči
 (Petr Hofírek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//48n8qr// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o pacienta s onkologickým onemocněním v terminálním stadiu
 (Nikola KAFKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//alplpx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Možnosti sociální práce s rodinou dítěte v terminálním stádiu onemocnění
 (Klára LOŠŤÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//i5il1h// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Farmakoekonomické aspekty léčby nejčastějších symptomů u nemocných v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 (Petra Frýbová)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lx0w8r// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

Léčebně rehabilitační postup u pacienta v terminálním stadiu srdečního selhání
 (Viktor Jochman)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xec7o/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Alternativní metody zvládání nádorové a chronické bolesti
 (Michaela Mlčáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9b3d7s// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Úloha sestry při léčbě nádorové bolesti ve zdravotnických zařízeních typu hospic
 (Jaroslava WEINEROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//26x5qg// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Léčba bolesti v hospicovém zařízení
 (Jana HANZLÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nf6sop// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)