Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Výměník tepla

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Navrh optimální designové definice výměníku, vnitřního kondenzátoru pro chladivo R744
 (Martin MYSLIKOVJAN)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yym86s// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Navrh optimální designové definice výměníku, vnitřního kondenzátoru pro chladivo R744
 (Martin MYSLIKOVJAN)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yym86s// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody
 (Jiří Šmach)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109731 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Lokalizace částečných výbojů v izolaci MKP kondenzátorů
 (Petr HOCH)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0etz19// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Fenomén cyklického tečení a jeho predikce pomocí MKP
 (Josef Sedlák)

2017, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122051 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Analýza stabilizační svorky - srovnání výsledků MKP s experimenty
 (Radek Holub)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117461 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Okrajové podmínky ve 2D MKP modelech
 (Michal MIŠIAK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ktb4ex// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Metodika praktické analýzy vlivu vrubu na únavovou životnost pro použití na základě výsledků MKP analýzy
 (Jan Ordelt)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114966 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Návrh technologického postupu výroby mísy tažením z plechu s využitím MKP
 (Jiří Hráček)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129716 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

MKP modelování, zkoušení a ověřování průmyslových adheziv používaných v automobilních aplikacích
 (Aman Bahodia)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//pkidhz// | Master of Automotive Engineering / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)