Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prvky, kritické, infrastruktury

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Záložní zdroje elektrické energie
 (Pavel OBDRŽÁLEK)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//951gcj// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství | Práce na příbuzné téma

Zabezpečení velkochovů v kraji náhradními zdroji elektrické energie
 (Diana Musílková)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//xifvzt// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografií
 (Vendula Mandlová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118623 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Ochrana kritické infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
 (Radim Pittner)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t16vte// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Prvky kritické infrastruktury a facility management
 (Jiří Hloušek)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118600 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Určování regionálních subjektů a prvků kritické infrastruktury
 (Petr Novotný)

2017, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120157 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Analýza zdrojů rizik možného ohrožení prvku kritické infrastruktury
 (Nela Kadlčíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lfc7sq// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Kritéria pro určování prvků kritické infrastruktury silniční dopravy
 (Věra Tomková)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118589 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Posuzování kritičnosti prvků silniční infrastruktury
 (Petr Rostek)

2019, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137489 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Zranitelnost zdravotnické kritické infrastruktury
 (Danuše Kratochvílová)

2015, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111494 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)