Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kritická infrastruktura

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury : dopravní infrastruktura
 (Lukáš Veigend)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h2kqq5// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní ochrana kritické regionální dopravní infrastruktury (MHD)
 (Ladislava Březnovská)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ochrana a bezpečnost organizace / Bezpečnostní management | Práce na příbuzné téma

Ochrana kritické infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
 (Radim Pittner)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t16vte// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury : dopravní infrastruktura
 (Lukáš Veigend)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h2kqq5// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Práce na příbuzné téma

Kritická infrastruktura a její ochrana
 (Zdeněk Svoboda)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79174 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Česká pošta, s.p. jako subjekt kritické infrastruktury a její činnost při reakci na mimořádnou událost
 (Barbora Novotná)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//pqprel// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

Likvidace nevybuchlé munice v zastavěné oblasti jako mimořádná událost
 (Jan BRADÁČ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t9pfl1// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Zranitelnost zdravotnické kritické infrastruktury
 (Danuše Kratochvílová)

2015, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111494 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Vliv územní infrastruktury na zvládání mimořádných situací
 (Lukáš Turna)

2009, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73746 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)