Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

přestupek

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Přestupkové řízení ve světle zákona č. 200/1990 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.
 (Tomáš Jäger)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//gguisk// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Práce na příbuzné téma

Přestupky proti občanskému soužití dle zák. č. 250/2016 Sb.
 (Michaela PECHOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lznv1c// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Správní delikt / přestupek provozovatele vozidla dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb.
 (Lenka Přichystalová)

2018, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vv0ug/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

"Slabiny" zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
 (Michal Faltus)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/byrwh/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Nesporá řízení po přijetí zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních
 (Martin BAKAJSA)

2015, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//aec3tp// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Rozhodcovské konanie v kontexte zmien prevedených novelou zákona o rozhodčím řízení č. 19/2012 Sb.
 (Tomáš Vavro)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7skh/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Řízení o přestupcích
 (Daniel Pospíšil)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/z2hls/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma