Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Balené, vody, Dehydratace, Děti, Nápoje, Nápojové, automaty, Pitný, režim, Voda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Problematika nápojových automatů a pitného režimu žáků základních škol
 (Monika LITVANOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rj7ym6// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Voda a nealkoholické nápoje v pitném režimu dětí, těhotných a dospělé populace
 (Aneta Klegová)

2006, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6pwn/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Práce na příbuzné téma

Voda a nealkoholické nápoje v pitném režimu dětí, těhotných a dospělé populace
 (Aneta Klegová)

2006, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6pwn/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Práce na příbuzné téma

Voda, pitná voda a její význam ve výživě člověka
 (Anna PÁTERKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//exi41m// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Provedení vnitřních rozvodů studené, teplé vody a cirkulační vody včetně rozvodů požární vody v administeativní budově
 (Patrik Lifart)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133856 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Provedení vnitřních rozvodů studené, teplé vody a cirkulační vody včetně rozvodů požární vody v ubytovacím domě
 (Marek Bajer)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133844 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu změny kvality surové vody na proces úpravy vody na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves
 (Kateřina Weissová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97936 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh změny vstupní vody pro technologii CHÚV biokotle K4 z pitné vody na vodu surovou
 (Miroslav Kacíř)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129446 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Porovnání některých parametrů kvality kohoutkové vody a vody z lokálních podzemních zdrojů v Hradci Králové.
 (Michael Benada)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8956 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Projekt rozvodu vnitřního vodovodu v rodinném domě s využitím dešťové vody a solárního ohřevu vody
 (Martin Lisý)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129117 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)