Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rotační třídič

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití šnekového míchače pro snížení prašnosti na úpravně uhlí
 (Kateřina Frélichová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137220 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Realizace přesunu částí celků odbytové koncepce úpravny uhlí Ledvice včetně návrhu zefektivnění
 (Jakub Šmíd)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115672 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Technologická rekonstrukce pásového dopravníku na úpravně uhlí
 (Jaroslav Pilný)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115289 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití kalolisů v kalovém hospodářství úpravny uhlí Komořany (ÚUK)
 (Josef Harvan)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108468 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýza protipožární a protivýbuchové ochrany na úpravně uhlí v Ledvicích
 (Vladimír Herškovič)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115591 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zdroje a příčiny úrazů na úpravnách uhlí
 (Renata Hašková)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137390 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Ostnatoválcový drtič v úpravně hnědého uhlí
 (Jaroslav Pilný)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129808 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Technologie úpravy uhlí na úpravně Ledvice a kvalita produktů
 (Lenka Berdychová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103401 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Řešení náhrady rotačního třídiče B 38 v objektu „mezistavby“ úpravny uhlí Komořany
 (Tomáš Fryč)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86526 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh odprášení úpravny uhlí
 (Roman Říha)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104721 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma