Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Uhlí

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Příprava prachového uhlí pro optimální průběh injektáže do vysoké pece
 (Vojtěch Byrtus)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114632 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Návrh technologické úpravy SKO pro jeho využití ke spalování
 (Michal Šafář)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107942 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma