Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

monitoring odvalu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Detekce oxidu siřičitého na termicky aktivním odvalu Heřmanice
 (Veronika Szelagová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119725 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Monitoring vybraných toxických kovů v prachových částicích na termicky aktivním odvalu Heřmanice
 (Vít Korbaš)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130257 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Sledování výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na termicky aktivním odvalu Ema
 (Barbara Vaňková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120028 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium výskytu vybraných plynných látek na ostravských termicky aktivních uhelných odvalech.
 (Aleš Božoň)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120129 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení kvality podzemní vody v okolí haldy hutního odvalu a určení základních dlouhodobých trendů – případová studie Bohumín
 (Barbora Bičanková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115674 | Nerostné suroviny / Voda - strategická surovina | Práce na příbuzné téma

Letouni (Chiroptera) odvalů Ema a Hrabůvka
 (Jolana KOŠTEJNOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4842ub// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Práce na příbuzné téma

Využití střevlíků (Coleoptera: Carabidae) jako bioindikátorů při hodnocení potenciálních enviromentálních rizik odvalů po těžbě olověno-zinkových rud (Nová Ves u Rýmařova)
 (Iveta Frömlová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115584 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium plynných emisí vybraných PAHs z termicky aktivní haldy Hedvika.
 (Jan Sovják)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130128 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Sledování rizik spojených s těžbou nerostných surovin
 (Tereza URBÁNKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//g6n213// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

IQMESH síť pro monitorování teplot a koncentrace CO
 (Lukáš Richtár)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119129 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)