Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

monitoring of dumps

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití střevlíků (Coleoptera: Carabidae) jako bioindikátorů při hodnocení potenciálních enviromentálních rizik odvalů po těžbě olověno-zinkových rud (Nová Ves u Rýmařova)
 (Iveta Frömlová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115584 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Měření a vyhodnocení pohybů a deformací výsypek a svahů s ohledem na jejich stabilitu v podmínkách severočeských uhelných dolů.
 (Miroslav Novosad)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100562 | Geodézie a kartografie / Důlní měřictví a geodezie | Práce na příbuzné téma

Metody pro hodnocení stability vysokých výsypek
 (Taťána Petrášová)

2020, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142781 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma