Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

oxid siricity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Látky vázající oxid siřičitý ve víně
 (Martina Petrjánošová)

2019, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yuddij// | Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství | Práce na příbuzné téma

Oxid siřičitý a prašný aerosol v ovzduší Brna
 (Jiří Koželouh)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nw6fg/ | Geografie / Geografie a kartografie | Práce na příbuzné téma

Oxid siřičitý v technologických postupech přípravy vína
 (Katarína ANETOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1t3wx9// | Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii | Práce na příbuzné téma

Studium vaznosti oxidu siřičitého ve vínech révy vinné
 (Stanislav Andrusiów)

2017, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//24ezsy// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Práce na příbuzné téma

Vliv oxidu siřičitého na vybrané kvalitatívní parametry vína.
 (Radek Varmuža)

2016, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ebnawk// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Práce na příbuzné téma

Možnosti minimalizace oxidu siřičitého v enologii
 (Petr Kružík)

2018, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//a408jp// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Práce na příbuzné téma

Detekce oxidu siřičitého na termicky aktivním odvalu Heřmanice
 (Veronika Szelagová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119725 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Použití oxidu siřičitého v enologii
 (Petr Kružík)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//z63w3j// | Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství | Práce na příbuzné téma

Sledování výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na termicky aktivním odvalu Ema
 (Barbara Vaňková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120028 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv malolaktické fermentace na obsah oxidu siřičitého v bílých vínech
 (Jiří Holánek)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cch3xg// | Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)