Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Odval Ema

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Application of modern techniques by thermal decontamination processes
 (Daniel Randula)

2019, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//j2xwok// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Vybrané toxické kovy v půdě a zelené hmotě na termicky aktivním uhelném odvalu Ema
 (Šárka Grabovská)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130262 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti kompostování zelené hmoty v areálu nemocnice
 (Alena Bednářová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ytuij5// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Analýza nadzemní vegetace a půdní semenné banky komplexu odvalů Terezie - Ema - Bezruč
 (Barbora Sýkorová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137337 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výskyt vybraných toxických kovů v půdě a zelené hmotě na odvalu Ema
 (Petra Tkáčová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130113 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Půdní semenná banka odvalu Terezie - Ema
 (Kateřina Floriánová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115452 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Sledování výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na termicky aktivním odvalu Ema
 (Barbara Vaňková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120028 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vybrané toxické kovy v půdě a zelené hmotě na termicky aktivním uhelném odvalu Ema
 (Šárka Grabovská)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130262 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Biodostupnost rizikových kovů na odvalu Ema
 (Bohdana Šimáčková)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141608 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Výskyt invazní hvězdnice kopinaté (Symphyotrichum lanceolatum) na svazích odvalu Ema
 (Natálie Urbanová)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141422 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)