Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

toxické kovy v půdě

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Sledování výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na termicky aktivním odvalu Ema
 (Barbara Vaňková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120028 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vybrané toxické kovy v půdě a zelené hmotě na termicky aktivním uhelném odvalu Ema
 (Šárka Grabovská)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130262 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Ekologický dopad termicky aktivní haldy Heřmanice a možnosti její revitalizace
 (Petra Kupková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92526 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Problematika odpadů na haldě Ema
 (Vladimír Hütter)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86955 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Monitoring vybraných toxických kovů v prachových částicích na termicky aktivním odvalu Heřmanice
 (Vít Korbaš)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130257 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vybrané toxické kovy v půdě a zelené hmotě na termicky aktivním uhelném odvalu Ema
 (Šárka Grabovská)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130262 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Výskyt vybraných toxických kovů v půdě a zelené hmotě na odvalu Ema
 (Petra Tkáčová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130113 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Soil contamination as one of the influences on afforestation after precious metals mining at selected bearings in central Europe
 (Václav Pecina)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//q6f3rh// | European Forestry / | Práce na příbuzné téma

Analýza toxických kovů v půdách v bývalém Barnovsko-Rudoltovickém rudním revíru
 (Pavla Čechová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mnddve// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Toxické kovy v půdě
 (Vít Korbaš)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115221 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)