Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Prachové částice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Role Číny a její postoj k problematice znečištění ovzduší v Jižní Koreji
 (Kristina Lanžhotská)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mc6b95// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Metody pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší.
 (Barbora Švédová)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117005 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Česko - polská spolupráce v oblasti ochrany ovzduší
 (Tereza Bálková)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102198 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Efektivnost regulace malých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
 (Alena Mešková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34628 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení vybraných parametrů znečištění ovzduší v zájmovém území
 (Monika Navrátilová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//a6sas4// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Využití metody Positive Matrix Factorization k identifikace zdrojů znečištění ovzduší ve městě Ústí nad Labem
 (Ilona HUMLOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uv0l4m// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Metody pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší.
 (Barbora Švédová)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117005 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení vlivu průmyslu na kvalitu ovzduší - znečištění prachovými částicemi na Ostravsku, Česká republika
 (Martin Štefek)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107889 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zdravotní rizika prachových částic v ostravsko - karvinské aglomeraci.
 (Drahoslava Zmijková)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127409 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení vlivu průmyslu na kvalitu ovzduší - znečištění prachovými částicemi na Ostravsku, Česká republika
 (Martin Štefek)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107889 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)