Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Rámová konstrukce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Požadavky na objekty sociální sféry z hlediska požární ochrany a sociálních služeb
 (Radana Růžičková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110068 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Rodinný dům s tepelnou izolací ze slámy
 (Matěj Verbík)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3roand// | Stavby na bázi dřeva / | Práce na příbuzné téma

Vliv tloušťky tepelné izolace spodní stavby panelových bytových domů na tepelné a vlhkostní vlastnosti dílčích obvodových konstrukcí
 (Barbora Strnadlová)

2017, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133124 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Práce na příbuzné téma

Technologický postup provedení konstrukce balkónů na zadaném objektu.
 (Vojtěch Švacha)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94764 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Práce na příbuzné téma

Vliv změny parametrů dodávky hasební vody na tepelné podmínky v zařízení simulující reálné podmínky požáru v Zbirohu
 (Adam Pokluda)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114225 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Odezva kouřového hlásiče EPS na produkty tepelného rozkladu materiálů
 (David Kmoch)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128266 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí
 (Nikola Petrovicová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/b5ran/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Práce na příbuzné téma

Stavebnictví 21. století - možnosti realizace udržitelného stavění a inteligentních budov.
 (Michal URBÁNEK)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//53z3g8// | Chemie a technologie materiálů / Stavební chemie | Práce na příbuzné téma

Možnosti upevnění nákladu na ložnou plochu vozidla vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 (Miroslav Šenkeřík)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w3p067// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Zavádění systému řízení jakosti ve společnosti VHZ-MONTÁŽE s.r.o.
 (Helena Šebestová)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/l1rpb/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)