Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zařízení, na, energetické, využití, komunálního, odpadu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 6 » (celkem 53 prací)
Aplikace štíhlé výroby na vybraný technologický proces v rámci výrobní linky
 (Štěpán Bořil)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//0f2gce// | Magisterské programy (Ing.) / | Práce na příbuzné téma

Vliv adaptačního procesu na fluktuaci
 (Markéta Chvalinová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7uqq/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Vliv technologických a tvářecích parametrů na proces vícenásobné plastické deformace
 (Pavel Szkandera)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129629 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Navržení koncepce technologických procesů na železniční lince Litoměřice - Most
 (Eliška Glaserová)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//80l4j0// | Technika a technologie v dopravě a spojích / | Práce na příbuzné téma

Vliv vstupního zpracování slitiny AZ61 na proces zjemňování zrna vícenásobnou plastickou deformací
 (Vladislav Reška)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137030 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv kompozice polymerního pojiva na proces vstřikování práškových materiálů
 (Eva Hnátková)

2019, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xuv359// | Procesní inženýrství / Nástroje a procesy | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu technologických parametrů na proces stříhání polotovarů pomocí matematického modelování
 (Jan Hába)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101182 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Energetické využití komunálního odpadu
 (Jan Šmíd)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c3bmeh// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Malá zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu
 (Natálie LIHUNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//afkact// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 6 » (celkem 53 prací)