Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ochrana půdy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití znalostí o rozšíření a nárocích významných taxonů makrozoobentosu, především řádu Ephemeroptera, pro hodnocení stavu tekoucích vod
 (Hana Janovská)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ony97/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Metody hodnocení litorálních porostů pro potřeby Rámcové směrnice o vodách EU
 (Simona VADLEJCHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kkv65z// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Rámcová směrnice o vodě - příčiny a důsledky institucionální reformy vodního hospodářství v ČR s důrazem na zapojení veřejnosti do tohoto procesu
 (Adéla Romášková)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/4114 | Hospodářská politika a správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Práce na příbuzné téma

Zavádění Rámcové směrnice o vodě v ČR - její záměry a dopady
 (Galina Lechnerová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/19392 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Significance of Institutional Environment for Agricultural Production
 (Pavol Minárik)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14834 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Ochrana půdy před negativními vlivy zemědělské výroby
 (Jana Hylmarová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfap5/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Ochrana půdy před negativními vlivy zemědělské výroby
 (Jana Hylmarová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfap5/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Ochrana půdy před negativními vlivy zemědělské výroby
 (Jana Hylmarová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfap5/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma