Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tepelná elektrárna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza technického a personálního vybavení hnědouhelného lomu pro denní disponibilitu jednoúčelového energetického odbytového hnědého uhlí k výrobě elektrické energie v tepelné elektrárně
 (René Nezbeda)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137137 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Technicko-ekonomické zhodnocení najetí výrobního bloku v tepelné elektrárně.
 (David Kučera)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115487 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Optimalizace systému řízení proměnných nákladů elektrárenských bloků elektrárny Počerady
 (Petr Kučera)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86527 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Náklady podniku a nákladový controlling
 (Veronika Černáková)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/cv9z5/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma

Riziko predace a predační ztráty koroptve polní (Perdix perdix)
 (Marie Adámková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7n2j/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Optimization of pressure and ohmic losses in felt electrodes of vanadium redox flow battery
 (Jiří Charvát)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//isyt9d// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma