Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cévní mozková příhoda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Srovnání vybraných ošetřovatelských intervencí v prevenci imobilizačního syndromu v domově pro seniory ve Spolkové republice Německo a v České republice u ležících klientů
 (Lucie ČERNÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7hsmkc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Plán ošetřovatelské péče pro pacienta podstupujícího awake kraniotomii
 (Veronika HELLEBRANDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ioln3j// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Plán ošetřovatelské péče pro pacienta/klienta s TEP kyčelního kloubu
 (Miroslava SKÝPALOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xmgoky// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Plán ošetřovatelské péče pro pacienta s kolostomií
 (Eva MINAŘÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//g5q6t3// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřování nemocných s asthma bronchiale
 (Lucie VILDMONOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h3fxhk// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Specifika ošetřovatelské péče o dětského pacienta s onkologickou bolestí
 (Helena ČAŇKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7hc96g// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Analýza logistiky péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v rámci trombolytického programu
 (Michal Haršány)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z2d2w/ | Neurologie (čtyřleté) / Neurologie | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče
 (Aleš Mazánek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2u4bfk// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Cévní mozková příhoda v přednemocniční neodkladné péči u seniorů
 (Ivana Kantůrková)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cg9oy/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma

Spolupráce sester agentury domácí péče a rodinných příslušníků v péči o pacienta po cévní mozkové příhodě
 (Petra SILOVSKÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3fgrhw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)