Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ovzduší

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Strategie a opatření zlepšování kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji
 (Veronika Bražinová)

2024, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dczne/ | Regionální rozvoj / Projektový management | Práce na příbuzné téma

Vývoj kvality ovzduší v DDM v závislosti na využití místnosti
 (Andrea Matoušová)

2020, Diplomová práce, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//js55ot// | Rozvoj venkova a zemědělství / Rozvoj venkovského prostoru | Práce na příbuzné téma

Životní prostředí Zlínského kraje - Vývoj kvality ovzduší
 (Klára Růžičková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kxm29s// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Zhodnotenie vývoja kvality ovzdušia v meste Banská Bystrica na základe vybraných ukazovateľov
 (Lívia Božoňová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qod24m// | Regionální rozvoj / | Práce na příbuzné téma

Porovnání stavu a vývoje kvality ovzduší v Ústí nad Labem a v Litoměřicích - environmentální a zdravotní aspekty
 (Gabriela SMETANOVÁ MELICHAŘÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8j0ozj// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení kvality ovzduší v zájmovém území na základě vybraných ukazatelů
 (Tomáš Sklenář)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xq6i25// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vývoj kvality ovzduší v městském obvodě Radvanice a Bartovice
 (Veronika Šarajová)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97122 | Hospodářská politika a správa / Ekonomická žurnalistika | Práce na příbuzné téma

Stav a vývoj kvality ovzduší v Ústí nad Labem - environmentální a ekonomické aspekty
 (Barbora MIŇKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xi1iho// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Problematika znečištění ovzduší, zdravotní rizika a ochrana ovzduší z hlediska platné legislativy
 (Emilie Kratochvílová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//xib13s// | Environmentální vědy / Aplikovaná ekologie | Práce na příbuzné téma

Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v Moravskoslezském kraji a jeho dopady na životní prostředí
 (Pavel Kusnierz)

2022, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//1sf93f// | Územní technická a správní služba v životním prostředí / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)