Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ovzduší

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Požáry s přítomností nebezpečného odpadu a jejich vliv na ŽP
 (Vladimír Kravčuk)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140306 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Návrh inovace zařízení pro čištění spalin ve spalovně nebezpečného odpadu
 (Petr Jirsa)

2015, Diplomová práce, Technická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//sl5tew// | Zemědělská specializace / Obchod a podnikání s technikou | Práce na příbuzné téma

Analýza provozu spalovny nebezpečného odpadu v Plzni
 (Martin HEJTMÁNEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lhd6yc// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Aplikace strusek ze spalování průmyslového odpadu do pojiv pro betony
 (Karolína Mojžíšová)

2023, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/152138 | Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb / | Práce na příbuzné téma

Technicko – ekonomické vyhodnocení funkce spalovny infekčního odpadu
 (Michal Uiberlay)

2023, Diplomová práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//btlvqs// | Technické znalectví a expertní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Plazmová spalovna nebezpečných odpadů
 (Zdeněk Kolaja)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88153 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Spalovna kapalných nebezpečných odpadů
 (Jarmila Shejbalová)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88175 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Dávkováni Drivexu do procesu spalování odpadu v spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě
 (Jana Smatanová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sr8be/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Metals and their species in the environment
 (Jan Kuta)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ab5fx/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Nanopesticides in the environment – understanding their fate, bioavailability, effects and risks in soil and water
 (Mahleh Eghbalinejad)

2024, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jpxa3/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)