Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

3D měření

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nahrazení výlisku plastovým 3D modelem pro vytvoření a ověření měřícího programu pro souřadnicový stroj
 (Martin Jakubec)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137103 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Kontrola součástí na souřadnicových měřicích strojích s využitím otočného stolu
 (Miroslav Mikoláš)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//184p0m// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Tvorba programu 3D měřícího stroje
 (Lukáš Smílek)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f1mvcs// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Porovnávání RPS a Besfit na třisouřadnicovém měřicím stroji
 (Václav Švarc)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129456 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv metodiky měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy pomocí souřadnicového měřicího stroje na reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost výsledků.
 (Radim HOBLÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//66sgxa// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Problematika 3D měření v praxi
 (Petr Hrabica)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mhba3k// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma