Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Elektrická energie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Cena elektrické energie pro koncového zákazníka
 (Martin Kubínek)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zf9rh/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Budoucnost distribuce elektrické energie pomocí Smart Grids (chytrých sítí) a obnovitelných zdrojů s ohledem na bezpečnost kritické infrastruktury.
 (Ilona LIPAVSKÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ha9osw// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Optimální výběr dodavatele elektrické energie
 (Filip Jíša)

2015, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//skdcs2// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Měřič elektrického výkonu (energie) na bázi integrovaných obvodů pro měření elektrické energie
 (Jan HUCEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ybzdrl// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Práce na příbuzné téma

Ekonomické,ekologické a fyzikální aspekty využívání energie větru k výrobě elektrické energie
 (Monika Mádrová)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101348 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv reklamy na zákazníka při výběru dodavatele elektrické energie
 (Adéla Selingerová)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//49zucd// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza jako jeden z faktorů výběru dodavatele elekrické energie
 (Pavla Ondráčková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46961 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Praktické využití alternativních zdrojů energie – satelitní města nezávislá na neobnovitelných zdrojích energie (případová studie)
 (Jakub Šmíd)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58834 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Cena elektrické energie pro koncového zákazníka
 (Martin Kubínek)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zf9rh/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Metody řízení moderních soustav s akumulací elektrické energie
 (Josef Opluštil)

2014, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106246 | Elektrotechnika / Elektronika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)