Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Návrh tepelného výměníku pomocí Peltierových článků
 (Aneta Matejíková)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zo5rfy// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Práce na příbuzné téma

Tepelná radiace plamene
 (Miroslav Slavík)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69657 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Tvorba multimediálních učebních pomůcek pro popis ustáleného sdílení tepla
 (Jan DOSPIVA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tkp6xz// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Programová aplikace pro řešení sdílení tepla konvekcí
 (Jana Kolůchová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nrft6v// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Testování prostupu tepla materiálem protižárového obleku
 (Matěj Jahn)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128271 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Prostorové šíření tepla v kovech
 (Pavel BUŠEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yc1mt5// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče
 (Markéta Albertová)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114170 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv vzduchových mezer na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče
 (Veronika Křížová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118563 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv působení tepla na odolnost vybraných typů povrchových úprav
 (Tadeáš Prokeš)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135941 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Aplikace flexibilního energetického systému pro využití tepla odpadních spalin
 (Jaroslav Konvička)

2015, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110426 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)