Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

snimace.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Návrh modulu pro násuvný mechanický snímač otáček a snímače koncových poloh.
 (Jakub REINHART)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9s1roh// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití pohybového snímače Kinect ve virtuální realitě
 (Michal Vinkler)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlua6/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Snímače pro přesné měření teploty
 (Filip Socha)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144162 | Aplikovaná elektronika / | Práce na příbuzné téma

Experimentální kalibrace tlakového snímače pro malé kontaktní tlaky
 (Jan Filipi)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//xmxo7p// | Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi / | Práce na příbuzné téma

Snímače neelektrických veličin v systémech měření a regulace budov
 (Samuel Zádroš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128454 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Snímače a akční členy pístových spalovacích motorů
 (Jiří RAŠKA)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//el6nct// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

Návrh tlakového snímače pro válcovací stolici DUO
 (Pavel Michalík)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141040 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Návrh univerzálního tenzometrického snímače síly
 (Jan Klvaňa)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144492 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh vstupních parametrů snímače pro dynamický adhezor
 (Ondřej Vícha)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i8ys0t// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace snímače prašnosti s bezdrátovým přenosem dat
 (Jakub Klokočník)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136191 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)