Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

C#

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Možnosti konverze stávajících ložisek zemního plynu v České republice na podzemní zásobník plynu
 (Veronika Glacová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144958 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Sedimentárně-geologické vyhodnocení vrtných jader z prostoru podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice
 (Václav Hladík)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eh1r3/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Fyziologická charakterizace <I>Methanothermobacter</I> sp. z prostředí podzemního zásobníku plynu
 (Anna Kohoutová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rolhq/ | Mikrobiologie / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení geologické struktury podzemního zásobníku plynu (PZP)
 (David Blaško)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zejyo/ | Geologie / Mineralogie, petrologie a ložisková geologie | Práce na příbuzné téma

Návrh systému řízení pohonů ventilátorů chladičů plynu pro udržování konstantní teploty vtláčeného plynu na PZP Dolní Dunajovice
 (Michal KAISER)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xqu6k3// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Konverze ropného ložiska na podzemní zásobník plynu – příklad PZP Dambořice
 (Lukáš Šťastný)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130263 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh exkurze do podzemního zásobníku plynu
 (Martin Helán)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dg3qm/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Studium vzniku inkrustací sond na podzemních zásobnících plynu
 (Radek Blažek)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mrhnx/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Podzemní zásobníky plynu
 (Adriana Sikorová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139243 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Uživatelské rozhraní pro simulátor BOModel
 (Victor Trnka)

2020, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//0uqw85// | Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy | Práce na příbuzné téma