Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Lehké mentální postižení

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Soužití dětí s lehkým mentálním postižením s dětmi bez mentálního postižení v dětském domově
 (Soňa Opelková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zdxp5/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. v Hradci Králové
 (Vendula Dušková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB629 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Malotřídní škola Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim: případová studie
 (Barbora Rozsypalová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5702 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Profesiogram sociálního pedagoga v základní škole praktické a základní škole speciální
 (Lucie Horňáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x4513p// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Přechod dětí z mateřské školy do základní školy pohledem učitelů, náměty na přípravu dítěte do 1. ročníku základní školy
 (Lenka Šavrňáková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fwn2c/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Pozitiva a negativa vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací v základní škole a v základní škole praktické
 (Nela TEUFERTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hdhndc// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Srovnání sebepojetí u dětí s vývojovými poruchami učení a chování na základní škole praktické a na základní škole
 (Tereza KRAFTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//svd13c// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Postoj asistentů pedagoga základní školy a základní školy praktické k inkluzivnímu vzdělávání.
 (Milada DŽUDŽOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1lsz26// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Práce na příbuzné téma

Znalosti žáků 2. stupně základní školy a základní školy praktické o zdravém životním stylu
 (Jana Tomanová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//mw366z// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Systém odměn a trestů na základní škole a základní škole praktické
 (Hana Popelková)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aom00/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)