Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

analýza velikosti částic

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Problémy analýzy velikosti částic submikronového WC prášku pomocí metody laserové difrakce mokrou cestou
 (Alfréd Barsch)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114342 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metod stanovení distribuce velikosti částic práškového wolframu pomocí laserového analyzátoru Malvern
 (Alfréd Barsch)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104511 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Vývoj aproximační metody obrazové analýzy pro měření distribuce velikosti částic ve farmacii
 (Lenka Libosvárová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//nz3uqf// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Vliv velikosti částic na proces granulárního míchání metodou diskrétních prvků
 (Anna PAŘÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ea0aj7// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Optimalizace velikosti částic říčního sedimentu pro stanovení organických reziduí
 (Ondřej PEK)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//871mmd// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Využití experimentálního studia smáčivosti, velikosti částic a struktury povrchu k rozlišení šarží a výrobců práškových materiálů
 (Darya Danilova)

2018, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//dnmpsu// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Vliv velikosti plniva na přípravu PVAc nanokompozitního materiálu
 (Martin Bílý)

2017, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117219 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv velikosti částic recyklátu na vlastnosti výrobku z PA
 (Libor Tomanec)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1sp2vl// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Metodické aspekty stanovení distribuce velikosti částic metodou laserové difrakce
 (Markéta SASSIKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//16hfe9// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Vliv velikosti a množství částic pryžového prachu na mechanické vlastností pryžovým prachem modifikované pryžové matrice.
 (Monika Hittlová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rnfvo8// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)