Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

struktura spolecenstva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Složení a struktura společenstev mnohobuněčných endoparazitů vybraných hlaváčovitých ryb (Gobiidae) severní části Jaderského moře
 (Ludmila Raisingerová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/khlzm/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Složení a struktura společenstev mnohobuněčných parazitů vybraných skupin endemických ryb (Leuciscinae, Barbinae) v jižní Evropě.
 (Kateřina Vyčítalová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gniid/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Prostorová distribuce a taxonomická struktura společenstva pakomárů (Chironomidae) v rybnících v závislosti na faktorech prostředí.
 (Jakub Kubačka)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqkgl/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Struktura společenstev prokaryot v podélném profilu toku
 (Jana Konečná)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vxhdi/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Struktura společenstva koprofágních brouků a odhad jejich vlivu na rozklad fekálií skotu
 (Jan HUBÁČEK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jpa3k2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Taxonomická struktura a početnost skupiny „Oligochaeta“ v dnových sedimentech a litorálním pásmu rybničního ekosystému v závislosti na faktorech prostředí.
 (Marie Ošlejšková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u77oc/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Struktura a složení taxocenóz lasturnatek (Ostracoda) podél gradientu minerální bohatosti prameništních slatinišť
 (Ondřej Nováček)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spdg1/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vlivy zemědělského managementu a lokálních krajinných prvků podhorských luk a pastvin (Nové Losiny, Hrubý Jeseník) na struktura společenstev pavouků (Araneae) a sekáčů (Opiliones).
 (Jan OSTŘANSKÝ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a3lp6v// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Struktura společenstev hálky tvořících členovců na vrbách
 (Jan KADLEC)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//flze34// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Struktura epifytické bryoflóry v údolí Černé Ostravice (CHKO Beskydy)
 (Jana Procházková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eibix/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)