Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

narizeni vykonu rozhodnuti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Cesty k výkonu rozhodnutí v mezinárodním právu procesním (pozice tzv. dalších nařízení po zrušení prohlášení vykonatelnosti u Nařízení Brusel Ibis)
 (Diana Albastová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/irrel/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Analýza čl. 7 odst. 1 nařízení č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
 (Michala Barvínková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eh7jq/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízení Rady (ES) č. 4/2009
 (Tomáš Kozárek)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lm51u/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Uznání a výkon rozhodnutí dle nového Nařízení Brusel Ibis
 (Markéta Polášková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xubil/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Nařízení a provedení výkonu soudních rozhodnutí prodejem movitých věcí dle o.s.ř.
 (Karel Salaba)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//m9w069// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Práce na příbuzné téma

Uznání a výkon cizího soudního rozhodnutí v režimu nařízení Brusel I bis
 (Michal Pomichálek)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/di128/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy
 (Irena Koláčková)

2014, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pwtya/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Veřejný pořádek jako důvod pro odepření uznání a výkonu soudního rozhodnutí a rozhodčího nálezu - srovnání
 (Martina Weissová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qv4gl/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Současná právní úprava civilněprávních exekucí podle zákona č. 120/2001 Sb. A její srovnání s úpravou výkonu rozhodnutí podle části šesté OSŘ
 (Dagmar Zalabáková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l1kjp/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)