Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ert

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Popis vnitřní stavby nivy Ohře na lokalitě Písty pomocí měření elektrického odporu a vodivosti metodami ERT a DEMP
 (Milan SEKANINA)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b91dz4// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Mělké geofyzikální mapování Javoříčského krasu metodou elektrické odporové tomografie (ERT)
 (Jana MLYNÁŘOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z05ifr// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Popis vnitřní stavby nivy Ploučnice pomocí měření elektrického odporu a vodivosti metodami ERT a DEMP
 (Michal ŠULC)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//55qsy9// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení mocnosti a objemu zvětralinového pokryvu vybraného svahu v Moravskoslezských Beskydech pomocí dat ERT
 (Markéta KUSÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jqcanx// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Geometrické faktory limitující lokalizaci horizontálních důlních děl použitím metody ERT
 (Martin Dostalík)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92688 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

3D vizualizace měření ERT nástroji Voxler
 (Prokop KURANDA)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//becqp9// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Rozestup a uspořádání elektrod při detekci zvětralinového pokryvu metodou ERT ve flyšových horninách
 (Vojtěch ČECHÁK)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//weaybn// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití elektrické odporové tomografie ve výzkumu horského reliéfu
 (Petr TÁBOŘÍK)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gwlwsj// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metodiky geofyzikálních měření metodami elektrické rezistivitní tomografie a georadaru na územích postižených svahovými deformacemi.
 (Bladimir Cervantes)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120125 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)