Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

puklina

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Numerické metody pro nelineární proudění v porézním prostředí s puklinami
 (Sabina Bednářová)

2021, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zr3e03// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Minerální asociace pegmatitů a puklin brněnského masivu v kamenolomu v Dolních Kounicích
 (Pavel Kotík)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x2ru4/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Mineralizace puklin a zvětralin hadcového tělesa ve Věžné u Nedvědice
 (Silvestr Solnička)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7hy3/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály
 (Filip Němec)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iktg6/ | Geologie / Geologie, hydrogeologie a geochemie | Práce na příbuzné téma

Puklinové porušení vybraných hornin centrálního moldanubického masivu
 (Jan Šibor)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zc06t/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Puklinové porušení třebíčského masivu
 (Miroslav Švehla)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q685s/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Anizotropie pevnosti ruptur ve střihu
 (Tomáš Proisl)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yuit2/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Studium puklinového porušení vrtných jader z vybraných granitoidů Českého masivu
 (Lukáš Maňák)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zyqrc/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Tektonické porušení terciérních hornin v širším okolí Čejkovic
 (Miroslav Švehla)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gblzh/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Puklinová pevnost vybraných hornin na Moravě
 (Tomáš Proisl)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4suh/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)