Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tlumočnické strategie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Vliv genderu na aplikaci zpětné korektury jako tlumočnické strategie při simultánním tlumočení
 (Lenka MISIOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3f6keo// | Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad | Práce na příbuzné téma

Tlumočnické strategie v Evropském parlamentu (Role mluvního tempa)
 (Anh Ngoc BUI)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h24be5// | Filologie / Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad | Práce na příbuzné téma

Tlumočnické strategie u tlumočníků Evropského parlamentu
 (Kristýna RŮŽIČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1905v2// | Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad | Práce na příbuzné téma

Volby strategií začínajícími tlumočníky při simultánním tlumočení v médiích
 (Lucie KOVAŘÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//egu35l// | Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad | Práce na příbuzné téma

Tlumočnické strategie u tlumočníků Evropského parlamentu
 (Kristýna RŮŽIČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1905v2// | Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad | Práce na příbuzné téma

Tlumočnické strategie v Evropském parlamentu (Role mluvního tempa)
 (Anh Ngoc BUI)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h24be5// | Filologie / Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad | Práce na příbuzné téma

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku
 (Monika Vrbová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zotv8/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj slovní zásoby u dětí s opožděným vývojem řeči
 (Andrea Ephraim)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mf19z/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Využitie komunikačných stratégií při stimulácii vývinu reči u detí s narušeným vývinom reči v školskom zariadení
 (Ľubica Papánková)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//riww4a// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Využití komunikačních prostředků u stimulace vývoje řeči u dětí s narušeným vývojem řeči ve školním zařízení
 (Žaneta Vychodilová)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//9dan6m// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)