Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

diffusivity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza MR obrazů mozku u dětí po léčbě onkologického onemocnění
 (Veronika Justrová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a21d3/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Měření difuzních koeficientů plynů v zeolitických materiálech
 (Tereza Čiháková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yc771k// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv porozity a distribuce velikosti pórů na difuzivitu v nanesené katalytické mikrovrstvě
 (Patrik Labík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//6gp8uq// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Měření tepelné a teplotní vodivosti polymerů
 (Václav VALTR)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//se07bk// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Využití zobrazení tenzorů difuze (DTI) pro mapovaní strukturální konektivity a mikrostruktury bílé hmoty
 (Alena Svátková)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vw1a8/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Práce na příbuzné téma