Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kvarter

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zklikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru V. CHOPAV "Kvartér řeky Moravy"
 (Martina ŠÍPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h7a6bs// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Extenzně-kompresní vztahy v karpatsko-panonském regionu během neogénu až kvartéru
 (Sven Burmann)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/asdbv/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení technologických postupů relikvidací sond v oblasti kvartéru řeky Moravy
 (Igor Trávníček)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141453 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Zaniklé pískovny a cihelny v okolí Plzně a jejich potenciál pro výzkum kvartéru
 (Aneta DEZORTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yhb9uz// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Využití ozonizace při předúpravě podzemní vody z kvartéru řeky Moravy s obsahem železa a manganu a přirozenou agresivitou.
 (Marek Coufal)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116536 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Koncepční model proudění podzemních vod v kvartéru Odry a Opavy
 (Tomáš Orlík)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98076 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vývoj krajiny v kvartéru v okolí Javoří Pily
 (Lenka TLAPÁKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2x0bme// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Vývoj krajiny v kvartéru v okolí Nestlivského rybníka.
 (Petr PIHÝR)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rus85p// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Práce na příbuzné téma