Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

valounova analyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Litofaciální studium sedimentů boskovické brázdy mezi Veverskou Bítýškou a Letovicemi
 (Jana Brtníková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ykjrq/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Studium kvartérních sedimentů na lokalitě Pravlov IVd
 (Veronika Balšínková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvy46/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Petrografické složení fluviálních štěrků u Roudnice n. Labem
 (Ivana Horká)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aatqn/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Kvartérní fluviální sedimentace v extenzní pánvi hornomoravského úvalu
 (Aleš Novák)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rf0ca/ | Geologie / Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie | Práce na příbuzné téma

Kvartérně-geologické a geomorfologické studium vybraných lokalit Osoblažska
 (Daniel Šimíček)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/adc1f/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Studium sedimentů kontinentálního zalednění vybraných lokalit Osoblažska
 (Daniel Šimíček)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmnzc/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Kvartérně-geologické a geomorfologické studium vybraných lokalit severní části Frýdlantského výběžku
 (Jan Sedláček)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h9y57/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Petrografické složení valounů fluviálních sedimentů na ložisku Grygov a jejich zdrojová oblast
 (Jana Charvátová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82438 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Historie transportu štěrkových klastů místních hornin a křemene v ledovcových sedimentech Zlatohorské vrchoviny
 (Zuzana Bušíková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwd8o/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství
 (Renata Čopjaková)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/myaot/ | Geologie / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)