Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kultivace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Hledání příčin selhání kultivace periferní krve v souboru pacientů z Laboratoře klinické cytogenetiky OLG FN Brno. Analýza dostupných dat, formulace hypotéz
 (Hana Kluková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpyx7/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Kultivace kryptosporidií v podmínkach in vitro
 (Lenka Tůmová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wwnyt/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Kultivace kryptosporidií na buněčných a bezbuněčných kulturách
 (Lenka Tůmová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k4lec/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace podmínek kultivace řas a sinic polárních oblastí s využitím různých kultivačních přístupů
 (Lucie Dostálová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i7kvy/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Genofondové kultivace ohrožených druhů v botanickýchzahradách - aktuální stav
 (Denisa HUBÁČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jctsco// | Chemie / Chemie pro víceoborové studium - Biologie | Práce na příbuzné téma

Sledování hladin těkavých mastných kyselin během kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru
 (Barbora Šoustarová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rc3kh/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Laboratorní izolace a kultivace zoonotického mikroorganismu Borrelia burgdorferi sensu lato
 (Jiří Petráš)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpnj3/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Izolace a in vitro kultivace mononukleárních buněk periferní krve u pacientů s astmatem
 (David Novák)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1gps/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

In vitro kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru
 (David Galuška)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sz2q4/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Kultivace mesenchymálních stromálních buněk na 3D matricích
 (Jan Hýl)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vlklm/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)