Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spinocelularni karcinom hlavy a krku

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza vybraných markerů u spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku
 (Martina Jelínková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neccs/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Studium invazivity primárních nádorových buněčných linií SCC v oblasti hlavy a krku
 (Markéta Svobodová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ftwse/ | Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie / Patologická fyziologie | Práce na příbuzné téma

Vliv HPV na expresi kandidátních nádorových markerů SCC v oblasti hlavy a krku
 (Hana Polanská)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wv0dn/ | Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie | Práce na příbuzné téma

Vztah parametrů oxidativního stresu k onkologické charakteristice spinocelulárních karcinomů hlavy a krku
 (Richard Salzman)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpq08/ | Všeobecné lékařství / Otorinolaryngologie | Práce na příbuzné téma

Prognostické faktory nádorů hlavy a krku se zaměřením na kostní invazi
 (Jaroslav MICHÁLEK)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2vr09e// | Patologická anatomie a soudní lékařství / | Práce na příbuzné téma

Izolace a charakterizace exozomů u buněk spinocelulárního karcinu
 (Tomáš Ondris)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b799o/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení vybraných prediktivních faktorů karcinomů dutiny ústní
 (Jiří Blahák)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgo52/ | Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté) / Stomatologie - Zubní lékařství | Práce na příbuzné téma