Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Odstupová vzdálenost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Ověření velikosti požárně nebezpečného prostoru
 (David Sýba)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136031 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Sestavení výpočtového programu pro stanovení odstupové vzdálenosti
 (Michal Minář)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118557 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Stanovení odstupových vzdáleností pro potřeby požární bezpečnosti staveb
 (František Hasala)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79281 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Tepelná radiace plamene
 (Miroslav Slavík)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69657 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Heat transfer in wood and wood-based materials
 (Eva Troppová)

2015, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pe56it// | Dřevařské inženýrství / Technologie zpracování dřeva | Práce na příbuzné téma

Přenos tepla radiací při požární ochraně staveb
 (Lukáš Havelka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118694 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Metoda konečných objemů pro řešení úloh šíření tepla radiací
 (Aleš PECKA)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g6nqco// | Matematika / | Práce na příbuzné téma

Přenos tepla radiací při požární ochraně staveb
 (Lukáš Havelka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118694 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na přenos tepla radiací
 (Eliška Maixnerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118752 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Simulace vedení tepla pomocí programu COMSOL Multiphysics
 (David DOLEŽAL)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z8v3rr// | Specializace v pedagogice / Fu-TchVu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)