Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

protipožární dveře

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Biologický účinek nanomateriálů na bázi železa na jednotlivé druhy mikroorganismů i na mikrobiální komunity.
 (Nhung Anh Huynh Nguyen)

2018, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//26gtwe// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Příprava mikro a sub-mikro struktur na bázi biode-gradabilních materiálů na bázi polyesteru pro kontrolované uvolňování agrochemikálií
 (Martin Hájek)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ybos35// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Sedimentologické studium glacifluviálních sedimentů na lokalitě Kolnovice na Jesenicku
 (Martin Hanáček)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ewg38/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv podmínek skladování lepených materiálů na bázi dřeva na houževnatost lepených spojů.
 (Jan Steindlberger)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//okhf5q// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Práce na příbuzné téma

Nástroje pro frézování materiálů na bázi dřeva na CNC obráběcích centrech
 (Petr Nesázal)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nktssp// | Dřevařství / | Práce na příbuzné téma

Porovnání reakce podlahové krytiny na oheň u vybraných vzorků podlahové krytiny s ohledem na použitý podkladový materiál
 (Hana Hnilicová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136033 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv lepidla na vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva
 (Hana Martinková)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qof6zr// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Práce na příbuzné téma

Plazmochemická modifikace práškových materiálů na bázi uhlíku
 (Kateřina Polášková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1cdr/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace hybridních porézních kovalentních materiálů na bázi trihydroxybenzenu
 (Lucius Fridrich)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f8u0i/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)