Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odstupova vzdalenost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Sestavení výpočtového programu pro stanovení odstupové vzdálenosti
 (Michal Minář)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118557 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vytvoření výpočtových programů pro stanovení odstupové vzdálenosti
 (Michal Minář)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105361 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Stanovení odstupových vzdáleností pro potřeby požární bezpečnosti staveb
 (František Hasala)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79281 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Ověření velikosti požárně nebezpečného prostoru
 (David Sýba)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136031 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Stavebně technické, urbanistické a investiční souvislosti lokalizace stavby z hlediska možného přenesení požáru
 (Tomáš Bojda)

2014, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110925 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství | Práce na příbuzné téma

Přenos tepla radiací při požární ochraně staveb
 (Lukáš Havelka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118694 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Volné skládky dřevní hmoty z hlediska požární bezpečnosti
 (Miroslav Fanta)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135897 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Dřevostavby z pohledu požární bezpečnosti staveb
 (Jarmila Maková)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105225 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vývoj systému pro podporu požární bezpečnosti staveb
 (Lubomír Čáp)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115553 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Ochrana stěn skladovacích nádrží na hořlavé kapaliny před slunečním zářením a při požáru
 (Vít Peterek)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111273 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)