Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pitná voda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 34 prací)
Ukazatele pro hodnocení výkonnosti podniku
 (Filip Kárník)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//l18x2e// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Práce na příbuzné téma

Ukazatele KPI pro hodnocení výkonnosti vybrané obchodní společnosti
 (Tereza Štefková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106868 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Využití ukazatele kvality života pro hodnocení rozvoje obcí
 (Lukáš Krejčí)

2014, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//y0x1dy// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Práce na příbuzné téma

Vytvoření systému ukazatelů pro hodnocení ekonomické udržitelnosti podniků cestovního ruchu
 (Zuzana Jurigová)

2017, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gsv651// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

Použití vybraných alternativních ukazatelů pro hodnocení ekonomické a životní úrovně České republiky v rámci evropského regionu
 (Tomáš Hlavatý)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//lu5d8b// | Hospodářská politika a správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma

Využití ukazatele EVA v bankovnictví při hodnocení ex-ante profitability firemních klientů bank
 (Štěpánka Křečková)

2017, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71435 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Stochastické metody pro hodnocení rozlišovacích schopností nových biochemických ukazatelů u kardiovaskulárních onemocnění
 (Šárka Hašková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdqne/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Praktické využití vybraných ukazatelů pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu zvolených výzkumných organizací v ČR
 (Markéta Vlčková)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104433 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Intenzifikace úpravny vody Horka za účelem zajištění kvality vyráběné pitné vody v souladu s platnou legislativou
 (Miroslav Hudák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115580 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Problematika kvality pitné vody v nemocnici Prachatice
 (Monika ROSOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h5vejx// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 34 prací)