Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odpadní voda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Domovní čistírny odpadních vod jako jedna z možností, jak nakládat z odpadními vodami.
 (Daniela Dajdová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98393 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Domovní čistírny odpadních vod
 (Michala FRIDRICHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0m7h69// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu z malých domovních čistíren
 (Petra Turčáková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129957 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Sezónní rozbor aktivovaného kalu ze dvou typů malých domovních čistíren odpadních vod
 (Nikola Breksová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141489 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Monitoring malých domovních čistíren odpadních vod v povodí řeky Stonávky a jejich vliv na kvalitu vody v tocích.
 (Lukáš Klimša)

2020, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145050 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných faktorů na aktivovaný kal
 (Jana Vlačihová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m18wi5// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití vyhnilých kalů z městské čistírny k pyrolýze a jejich použití v sorpčních procesech na příkladu fosforečnanů z městské odpadní vody.
 (Jan JANOUŠEK)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w166mc// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma