Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Amoniak

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 36 prací)
Dosažitelnost prostředků individuální ochrany v zóně a mimo zónu havarijního plánování.
 (Alena GETTINGEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0a0a9g// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Úroveň znalostí v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí u žáků 6. až 9. tříd na základních školách.
 (Jiří KOPECKÝ)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dg0fun// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Způsob a rozsah individuální ochrany obyvatelstva ČR
 (Ladislav Bulant)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9xqx9h// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Připravenost obyvatelstva ORP Neratovice na havárii s únikem nebezpečné chemické látky.
 (Ondřej Soukup)

2022, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/uodvn/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Informovanost pracovníků o škodlivých účincích chemických látek a opatření k ochraně zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 (Irena PICHLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ehjnt4// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Dopravní nehody při silniční přepravě nebezpečných látek a ochrana obyvatelstva v případě úniku nebezpečné chemické látky
 (Lucie Podešvová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//nkl6sa// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Ochrana zdraví člověka před nebezpečnými chemickými látkami
 (Zuzana Kutálková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hl6hw/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Hasičský záchranný sbor jako součást Integrovaného záchranného systému – funkce, vazby, problémy
 (Jakub Kříž)

2022, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/tfty7/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Hasičský záchranný sbor jako součást Integrovaného záchranného systému – funkce, vazby, problémy
 (Aneta Musiolová)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/wfprp/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Hasičský záchranný sbor České republiky, jeho úkoly, role a postavení v integrovaném záchranném systému
 (Patrik Frank)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/k6d0w/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 36 prací)