Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Křižovatka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kapacitní posouzení přestupního uzlu s využitím mikrosimulačního modelu
 (Hana Dašková)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129131 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Posouzení kapacity zvláštní dvojité okružní křižovatky
 (Lucie Vašutová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105734 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Matematický model závislosti cyklistické dopravy na počasí
 (Vojtěch Jirsa)

2017, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//u2gxb6// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh signálního plánu křižovatky
 (Martin Klosík)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129699 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace signálního plánu světelně řízené křižovatky v simulačním programu Witness
 (Ondřej Vícha)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136908 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Navrhování signálních plánů křižovatek metodami lineárního programování
 (Lukáš Krejčí)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87997 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma