Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vliv vegetace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Vliv vegetace na teplotní režim městského prostředí
 (Jan SEDLÁČEK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n39nq0// | Biologie / Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv vegetace na letní teplotní extrémy ve městech hodnocené z pozemních a leteckých dat
 (Václav ROHÁČ)

2022, Diplomová práce, Fakulta zemědělská a technologická / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wdf8nw// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Modelování vlivu vegetace na klima měst metodami DPZ
 (Lukáš Slezák)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdytc/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Vliv živé vegetace na tvorbu stupňů a tůní v pramenných tocích
 (Lucie BALARINOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e8krt6// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích: vliv času, stanoviště a krajinného kontextu
 (Filip Kratoš)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/li3r0/ | Botanika / Ekologie rostlin | Práce na příbuzné téma

Vliv doprovodné dřevinné vegetace na teplotu povrchu cyklotras
 (Nikola Žižlavská)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oii0z6// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv břehové vegetace na funkci a stabilitu hráze - Přivaděč průmyslové vody a Podkrušnohorský přivaděč
 (Eva CITRÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6bjz4f// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce
 (Lucie FILLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j9t0m7// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Vlivy vegetace podél dopravních cest z hlediska bezpečnosti dopravy
 (Kateřina Svobodová)

2017, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//hnvprn// | Technika a technologie v dopravě a spojích / | Práce na příbuzné téma

Analýza hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace pro stanovení ztráty půdy erozí na trvalých travních porostech
 (Jan CHLOUPEK)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m4kxle// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)