Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vysoko-chromová tavenina

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
 (Tomáš Prostějovský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114583 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Příprava nanostrukturovaných oxidů kovů na bázi titanu a ceru pomocí přetlakových a superkritických tekutin
 (Barbora Skurčáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109015 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Pulsní laserová depozice nanostruktorovaných biomateriálů na bázi titanu a hydroxyapatitu
 (Martin ŠORM)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sn01hg// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Oxid titaničitý, vlastnosti a využití v polymerní a farmaceutické chemii
 (Zuzana Voltrová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xun4uf// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma