Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rtg - difrakce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Studium strukturních vlastností GaN a AlGaN vrstev pomocí metod rtg difrakce
 (Tomáš Procházka)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhdde/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Porovnávaní kvantitativního stanovení minerálů v žulách a sedimentárních horninách metodami CQMA a RTG difrakce
 (Michal Režný)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119380 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium polovodičových multivrstvev prostřednictvím rtg difrakce
 (Miroslav Halló)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogcad/ | Fyzika / Fyzika pro víceoborové studium | Práce na příbuzné téma

Rtg difrakce na polovodičových kvantových tečkách
 (Tomáš Čechal)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hjjwc/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Studium defektů v křemíku pomocí Laueho rtg. difrakce
 (Silvie Bernatová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lzwmc/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Rtg difrakce s vysokým rozlišením na polykrystalických vrstvách
 (Jan Krčmář)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ca9fs/ | Fyzika (čtyřleté) / Fyzika pevných látek | Práce na příbuzné téma

Určování deformace tenkých vrstev pomocí rtg difrakce
 (Tomáš Čechal)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ymgih/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Využití RTG difrakce při studiu struktury a vlastností polymerů
 (Jan SPÁČIL)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ugnji6// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Studium fázových transformací Zr-slitin při vysokých teplotách metodami rtg difrakce
 (Jan ŘÍHA)

2012, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8q482k// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Metodika kvantitativního stanovení sádrovce metodami RTG práškové difrakce
 (Petra Pospíšilová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vdc6x/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)