Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

termicka analyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Fázová a termická analýza slitin soustavy Sb-Sn-Zn
 (Ondřej Zobač)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vw7a5/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Vlákny vyztužené polymerní kompozity: příprava, mechanické vlastnosti a termická analýza
 (Konstantinos Karvanis)

2021, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6mthrr// | Process Engineering / Tools and Processes | Práce na příbuzné téma

Termická analýza v prostředí kyslíku
 (Patrik Pitoňák)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128288 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Termická analýza a její využití v potravinářství
 (Klára Hrubá)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z2w6o6// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Termická analýza a velikost zrna primárního křemiku v hliníkové eutektické slitině KS 1275 v závislosti na změně poměru vratného materiálu v tavbě
 (Ladislav NAVRÁTIL)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//myo07f// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Termická analýza při přípravě a studiu uhlíkatých aerogelů.
 (Monika PALKOVSKÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0xfq5w// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Termická analýza polymery pojených výbušin na bázi cyklických nitraminů
 (Qilong Yan)

2015, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o75gk3// | Chemistry and Chemical Technology / Organic Technology | Práce na příbuzné téma

Termická stabilita hybridních nanokompozitních materiálů typu vodivý polymer-fylosilikát s využitím termické analýzy
 (Jakub Starostka)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114580 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Práce na příbuzné téma

Analýza neshodnosti výroby odlitků z litin s kuličkovým grafitem
 (Martin Špondr)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140832 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu geopolymerních povlaků na teplotní dilatace kovových slitin
 (Roman HORKÝ)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//42tgxe// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)